rightpublimesllarg.jpg

L'EMPRESA:

Mestres Activitats és una societat creada l'any 2013 per dos vilatans de Sant Esteve de Palautordera, l'Andreu Mollet i en Francesc Baró, amb l'objectiu de potenciar l'oci i el lleure educatiu a Sant Esteve, com també a les seves rodalies, que permeti el desenvolupament de les persones, tant dels infants com dels adults, en un entorn sa.

Mestres Activitats és una empresa de serveis d'oci i lleure, creada per a l'organització i dinamització d'esdeveniments recreatius, esportius i educatius, oferint un servei personalitzat i de qualitat, adaptat a cada persona o grup.

MISSIÓ

Proporcionar serveis educatius, esportius, d'oci i lleure a entitats, empreses, escoles i administració pública (serveis lúdics, esdeveniments i parc d'aventura).

Completar adequadament el temps d'oci i lleure de la població, sobretot dels infants (casals i extraescolars).

VISIÓ

A mitjà termini, situar-nos en una posició de privilegi per poder treballar dins el sector de l'oci i el lleure, implantant la nostra filosofia:

l'educació és lleure; el lleure és educació.

A curt termini i per sempre, procurar un ambient de treball òptim, divertit i còmode pels nostres treballadors; d'ells depèn l'èxit dels nostres projectes.

VALORS

Proximitat i respecte, lleure i educació, actitud i implicació, responsabilitat i qualitat, personalització i excel·lència.

 

FUNDADORS:

L'empresa està formada, com s'ha especificat anteriorment, per dos vilatants de Sant Esteve de Palautordera, amb gran experiència dins el sector i fortament vinculats a la vida cultural del poble.

Andreu Mollet Argemí (1985)

- Diplomat en Ciències Empresarials.

- Tècnic en activitats fisicoesportives en el medi natural.

- Director de l'empresa Montseny Aventura SL (2011 al 2013).

- Director del casal d'estiu de Sant Esteve (2010).

- Monitor de lleure del casal d'estiu de Sant Esteve (2007 a 2009).

- Monitor de l'empresa d'aventura Txequi SL (2008 al 2013).

 

Francesc Baró Sabé (1989)

- Grau en estudis d'Arquitectura.

- Membre de l'Associació Joves de Sant Esteve (2012 al 2015).

- Monitor de lleure del casal d'estiu de Sant Esteve (2007 a 2011).

- Director del casal d'estiu de Sant Esteve (2012 i 2013).

- Membre del grup local de teatre, l'Horitzó Teatre, involucrat en els diferents projectes que es duen a terme amb l'associació.

© 2016 Mestres Activitats. All Rights Reserved. Designed By Mestres Activitats